FÖRSIKTIG OPTIMISM PÅ BOSTADSMARKNADEN

Efter en lång och härlig sommar är nog de flesta av oss igång nu igen. Spekulanterna har återvänt till stan vilket märkts inte minst på de senaste helgernas visningar.

Vi andas in en positiv känsla med många fler spekulanter på visningarna. Inga politiska beslut har förändrats men besökarna har inte tid att vänta och behovet av rörlighet tillsammans med en ökad tilltro har gjort att de börjar våga agera. Det innebär att man har intressenter att bearbeta, fler affärer görs och i flera fall har bostäder på begagnatmarknaden sålts till höga nivåer före visning. Vi ser att bra bostäder säljs medan de sämre förblir osålda. Säljarna har också på eget initiativ börjat kontakta mäklarna för att sälja sina bostäder.

Fortsatt ser vi att bankerna är den enskilt största bromsklossen vilket drabbar den stora massan av Stockholmare som söker lånelöfte. Utöver det så avråder bankerna från att köpa i föreningar med hög belåning.

Vad gäller nyproduktionsutbudet så har det justerats vilket bidrar till en nystart. Premiumsegmentet är tillbaka igen liksom att branschrelaterade forum uttrycker positivism. Nyproduktion har en trögare start men gagnas ändå smått av detta redan nu. Vi ser en tendens till att bostadsutvecklarna också försiktigt börjar satsa igen. Samtidigt kan pågående rättsprocesser och kommande prejudikat ge praxis i branschen vilket i sin tur kan bidra till att förtroendet för nyproduktion kommer tillbaka.

HUR GÖR MAN DÅ FÖR ATT FÅ FART PÅ FÖRSÄLJNINGEN IGEN?

I en trög marknad så kan man ju inte trolla, men man kan se till att vara bäst i klassen!

Ett av våra favorituppdrag är när vi får förtroendet att omlansera ett projekt som inte säljer enligt prognos. Ett av dessa projekt låg en bit utanför stan och försäljningen hade gått trögt ända ifrån start. Bostadsrätterna omgärdades av hyresrätter och prisbilden var förhållandevis hög vilket motiverades av läget, spatiösa planlösningar och exteriören.

Den sammanfattade analysen visade att vi behövde:

  1. göra ett helt nytt omtag med säljmaterialet och profileringen
  2. iordningställa ett showroom
  3. justera säljprocessen

Det är viktigt att identifiera kundens huvudvärkar i respektive marknad.

Vi pausade försäljningen och hade tre veckor på oss att lyckas med ovanstående. Projektet hade ett bra namn men fick en ny fräsch logga, en grafisk profil togs fram liksom nya 3D-bilder och fotografier. Säljbroschyr, planlösningar, prislistor och andra dokument arbetades igenom och layoutades. Hemsidan gjordes om från grunden och DR-utskick trycktes upp. På webben uppdaterades alla annonser.

Hos mäklaren fanns en idealisk men hittills oanvänd yta som vi kunde bygga om till ett litet men mycket användbart showroom. Byggmodellen som fanns sedan tidigare fick en plats centralt i showroomet och väggarna kantades av snygga pannåer med nya inspirerande bilder. För säljmaterialet tog vi fram en tryckt påse i tyg. I mäklarens skyltfönster sattes projektlayoutad info upp och utanför placerades nyinköpta visningsskyltar. Med ett bra upparbetat kontaktnät så lyckades vi genomföra allt i tid.

För att få lite tryck på visningarna så reducerades antalet visningar och inför den första välbesökta visningen annonserade vi. Nu hade projektet fått den skrud det förtjänade och försäljningen fyrdubblades kommande månader. Löpande kommunicerade vi med spekulanter och köpare via mailutskick. Lite längre fram tog vi även fram en visningslokal på byggplatsen för att sälja de sista bostäderna före inflytt.

Genom att arbeta målinriktat så tar vi oss närmare resultatet.

TRE TIPS FÖR ATT BLI BÄST I KLASSEN

  1. Känn din målgrupp
  2. Kvalitetssäkra allt
  3. Prioritera kundkommunikationen

Det är viktigt att identifiera kundens huvudvärkar just nu för att kunna göra rätt anpassningar. Om ditt projekt behöver en översyn, kontakta oss så tar vi fram en handlingsplan. I nästa blogginlägg så kommer vi att prata kring olika säljverktyg som finns att tillgå på marknaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *